Enquête maken

enquete maken
Hoe maak je een enquête? Met Google Formulieren kun je studenten, klanten of bezoekers gemakkelijk een digitale vragenlijst laten invullen, en de resultaten automatisch analyseren.Online enquête maken met Google Formulieren

Wat kan ik maken met Google Formulieren?
Alle soorten online vragenlijsten, bijvoorbeeld een enquête, aanmeldingsformulier, contactformulier, sollicitatieformulier, bestelformulier, evaluatie, quiz of poll.

Kijk voor het maken van een contactformulier voor een website op: Contactformulier maken

Wat heb je ervoor nodig?
Een Google Account. De personen die de enquête invullen hebben geen Google Account nodig.

Wat voor vragen zijn er mogelijk?
Open vragen, multiple choice vragen (meerkeuze), een schaal (bijvoorbeeld van 1 t/m 5), keuzelijstjes (dropdownmenu) en rasters waarin je antwoorden kunt aanvinken. Het is mogelijk om meerdere antwoorden te laten aanvinken.

Hoe verspreid ik zo'n vragenlijst?
De vragenlijsten staan online. Je kunt mensen per mail of sociale media uitnodigen om de vragenlijst in te vullen, of een link krijgen om in te voegen in een ander programma. Je kunt ook een code kopiëren om de vragenlijst in een website te plaatsen.

Kan ik media invoegen?
Je kunt foto's uploaden en YouTube video's invoegen. digitale enquete maken

Handleiding online enquête maken met Google

Let op: deze handleiding is bedoeld voor computers en laptops. Je kunt een vragenlijst ook aanmaken op een iPhone, iPad of Android telefoon (het werkt dan net even anders, en minder overzichtelijk).
 1. Ga naar Google Formulieren.
 2. Klik rechtsonder op de + om een nieuw formulier aan te maken.
 3. Er opent nu een standaard formulier. Klik in een tekst om je eigen tekst in te voegen.
 4. enquete maken tekst invoegen
 5. Klik op de vraag, en klap bij Meerkeuze het menu uit om te kiezen wat voor soort vraag je stelt.
 6. enquete maken tekst invoegen
 7. Rechtsonder in het blok met de vraag kun je aangeven of deze vraag verplicht moet worden ingevuld
 8. enquete maken verplichte vraag
 9. Klik op de enquete maken vraag toevoegen in de zijbalk om een volgende vraag toe te voegen.
 10. Vraag verwijderen? Klik onderin op de prullenbak.
 11. Als je meerdere vragen hebt die op elkaar lijken kun je tijd besparen door een vraag te dupliceren, en daarna te bewerken. Klik daarvoor op het dupliceer-icoon enquete maken dupliceren vraag.
 12. Je kunt het bewerken van een vraag afsluiten door op een andere vraag te klikken.
 13. De kleuren van het formulier kun je aanpassen via de Themaopties. Deze vind je achter het palet-icoon enquete maken thema opties
 14. Formulier klaar? Klik bovenaan op het oog-icoon enquete maken voorbeeld. Er wordt een voorbeeld geopend in een nieuw venster.
 15. Ga terug naar het eerste venster en klik rechtsboven op Verzenden om de vragenlijst te verzenden. Je kunt direct e-mailadressen ophalen uit Gmail door te beginnen met het typen van namen in het Aan-veld. Andere mogelijkheden: delen op sociale media, een link kopiëren (via het link-symbool) of op de haakjes klikken voor een code om de vragenlijst in te voegen op een website.
 16. Geef bij Onderwerp en Bericht aan waar de vragenlijst voor is. Dit zien mensen het eerst in hun mailbox.

Online enquête analyseren

 1. Ga naar Google Formulieren.
 2. Klik bij Recente formulieren op de vragenlijst die je hebt verstuurd.
 3. Klik boven de vragen op Antwoorden.
 4. Je ziet nu een overzicht van de resultaten.
 5. Door rechtsboven op de pijltjes te klikken kun je een menu openen. Hier kun je de reacties downloaden als een .csv bestand.
 6. Door op het spreadsheet-icoon te klikken kun je de resultaten openen in een Google Docs spreadsheet. Hierin kun je andere bewerkingen met de gegevens doen, zoals het aanmaken van andere grafieken.
enquete analyseren