Medische websites

betrouwbare medische websites
De eerste stap bij gezondheidsklachten is snel gezet: opzoeken op internet. Maar het vinden van goede informatie valt niet mee. Welke medische websites zijn onafhankelijk? Een overzicht van betrouwbare medische sites en apps voor gezondheid, ziektes en zorg.Als je medische informatie zoekt met Google is de kans groot dat je uitkomt bij websites die banden hebben met farmaceutische bedrijven. Je komt ook snel in aanraking met websites waarop aandoeningen te verhelpen zijn met een dieet, kruidenpreparaat of een 'persoonlijk leefstijladvies'. Kortom: veel websites bieden gekleurde, onjuiste of onvolledige informatie, maar er zijn ook goede. Deze pagina biedt een overzicht van medische websites van de overheid, artsenorganisaties en niet-commerciële organisaties.

Kijk voor apps voor gezonde lucht, water en woonomgeving op Gezonde leefomgeving

Bij de samenstelling van deze lijst is gebruik gemaakt van de Consumentenbond, de Consuwijzer, NTvG Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Rijksoverheid.nl en de checklist kwaliteit Internetbronnenvan de Walaeusbibliotheek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Huisarts

Thuisarts.nl
Thuisarts.nl is een medische vraagbaak van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Er zijn honderden artikelen over aandoeningen - van Aambeien tot Zwemmerseczeem - waarin antwoord wordt gegeven op vragen als: Waardoor komt het? Kan het kwaad? Hoe wordt het behandeld? en Wanneer moet ik contact opnemen met mijn huisarts? De informatie is gebaseerd op actuele geneeskundige richtlijnen.

Thuisarts Keuzehulpen
De Keuzehulpen op Thuisarts.nl bieden begeleiding bij het maken van keuzes bij - bijvoorbeeld - borstkanker, hernia, depressie, prostaatkanker, osteoporose en prostaatkanker. Een keuzehulp zet de behandelmogelijkheden op een rij en geeft aan wat de werking, bijwerking en eventuele risico's zijn. Dit is vooral bedoeld als hulpmiddel bij het gesprek met een arts.

Aandoeningen en behandelingen

Hierhebikpijn.nl
Bij klachten aan het bewegingsapparaat (spieren, banden, gewrichten en zenuwen) kun je op deze website een online fysiotherapie check doen. Aan de hand van vragenlijsten en een serie testen worden je klachten vergeleken met de meest voorkomende aandoeningen, en krijg je een indicatie van de aandoening(en) waar je mogelijk mee te maken hebt. Je kunt vervolgens direct een afspraak maken met een fysiotherapeut in de buurt.

Kiesbeter.nl
Kiesbeter.nl is een medische website over ziektes, behandelingen en zorgverleners, samengesteld door Zorginstituut Nederland (Overheid). De beschrijving van ziektes is vaak specialistischer dan op Thuisarts.nl. Deze informatie is vooral afkomstig van verenigingen van medisch specialisten en gezondheidsfondsen. Soms wordt er ook doorgelinkt naar medische richtlijnen, en de patiëntenversies daarvan. Kiesbeter.nl heeft ook een telefonische infolijn die dagelijks bereikbaar is.

Patient+ Keuzehulpen
Patient+ biedt keuzehulpen voor veel voorkomende aandoeningen, zoals liesbreuk, diabetes, nierfalen en borstkanker. Je krijgt heldere informatie over de voor- en nadelen van behandelingen, om samen met de arts te kunnen beslissen welke behandeling het beste past. De keuzehulpen zijn samengesteld door een werkgroep van artsen, onderzoekers en patiënten.

Patientenorganisaties (NL) | Trefpunt Zelfhulp (BE)
Voor informatie over een ziekte kun je ook contact opnemen met een patiëntenorganisatie of een zelfhulpgroep. Deze websites geven een overzicht van dergelijke verenigingen in Nederland en Vlaanderen.

Erfelijkheid.nl
Erfelijkheid.nl geeft voorlichting over erfelijkheid en erfelijke aandoeningen. Er is ook informatie te vinden over genetische testen, zoals verwantschapsonderzoek, dragersschapstesten, prenataal onderzoek, commerciële genetische testen en de hielprik.

Zorgverleners en ziekenhuizen

Kies uw huisarts
Hier zie je alle huisartsen van Nederland op een kaart, met contactgegevens en link naar de website van de praktijk. De informatie is afkomstig van de huisartsenregistratie van het NIVEL.

Ziekenhuischeck
Deze website biedt gegevens over de kwaliteit van de zorg in Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra, en de mogelijkheid om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. De informatie over bijvoorbeeld aantallen behandelingen en patiëntwaardering is door de instellingen zelf aangeleverd aan de overheid.

Zorgkaart Nederland
Op Zorgkaart Nederland kunnen patiënten waarderingscijfers geven aan artsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners. Dit geeft inzicht in de ervaringen die mensen hebben met zorgverleners, en sluit aan bij de behoefte aan meer transparantie in de zorg. Toch is het nut van deze 'rapportcijfers' twijfelachtig: vaak zijn er weinig beoordelingen, en er wordt niet gecontroleerd of mensen die een beoordeling plaatsen ook echt behandeld zijn. ZorgkaartNederland is een website van de Patiëntenfederatie Nederland.
Deze website biedt ook vergelijkingshulpen voor veelkomende aandoeningen. Hierin kun je - aan de hand van je voorkeuren - nagaan welk ziekenhuis of kliniek het beste bij je past. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de reisafstand en de mogelijkheid om meerdere afspraken op één dag te maken. Op basis van je keuzes krijg je een overzicht van de ziekenhuizen en klinieken waar je geholpen kunt worden.

Zorgkwaliteit.be
Hier geven Vlaamse ziekenhuizen inzicht in de kwaliteit van hun zorg, door resultaten van metingen te publiceren. Je kunt maximaal 3 ziekenhuizen hierop vergelijken. Een deel van de metingen is vrijwillig, andere zijn verplicht. De metingen gebeuren in samenwerking met o.a. de Vlaamse overheid en het Vlaams Patiëntenplatform.

BIG-register (NL) | Orde der artsen (BE)
Op deze websites kun je opzoeken of een zorgverlener bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen.

Medicijnen

Apotheek.nl
Apotheek.nl geeft uitgebreide informatie over geneesmiddelen. Je kunt hier vrijwel alle recept-medicijnen en zelfzorgmiddelen opzoeken, waarbij vermeld wordt wat het doet en waarvoor het wordt gebruikt. Ook worden de bijwerkingen genoemd, en kun je instructies vinden voor het gebruik en eventuele wisselwerkingen met andere medicijnen. De informatie is afkomstig van het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP, de beroepsvereniging van apothekers in Nederland.

Medicijnkosten.nl
Als je een medicijn krijgt voorgeschreven in Nederland kun je hier opzoeken of het vergoed wordt uit de basisverzekering. Bij elk medicijn wordt aangegeven wat het kost, en of je het helemaal of gedeeltelijk zelf moet betalen. Ook wordt er vermeld of een medicijn alleen onder bepaalde voorwaarden wordt vergoed, en of er een vervangend geneesmiddel is dat wel wordt vergoed. De Zorgnota
De Zorgnota geeft informatie over zorgkosten, aan de hand van vragen over de zorgnota, vergoedingen en ziekenhuiskosten. De informatie is gebaseerd op regelgeving van de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Rijksoverheid.nl
Hier is informatie van de overheid te vinden over gezondheid en zorg. Aan de hand van praktische vragen is er uitleg over de regels voor - bijvoorbeeld - zorgtoeslag en abortus. En je vindt hier alles over gezondheidsbeleid aan de hand van thema's zoals dementie, infektieziekten, overgewicht en roken. Daarbij wordt vaak doorgelinkt naar voorlichtingswebsites en gezondheidsprogramma's.