Sticker maken

sticker maken
Een watervaste vinyl sticker kun je zelf ontwerpen met een teken- programma. In deze handleiding wordt een tekststicker gemaakt, die als EPS-bestand kan worden aangeleverd bij drukkerijen.Handleiding: sticker maken met Inkscape

Er wordt gebruik gemaakt van het Open Source vectorprogramma Inkscape. Dit programma is gratis te downloaden voor Windows, Mac en Linux.
 1. Ga naar Inkscape.
 2. Download en installeer het programma.

  sticker maken 1

 3. De maat van de sticker
  Klik op File - Document properties en vul de maat van de sticker in bij Custom Size.
  Je kan de maat opgeven in centimeters door bij px de selector op cm te zetten. Sluit het menu.

  sticker maken

 4. Rechts onderaan het scherm wordt de grootte van het beeld aangegeven. Deze staat op 35%. Maak het beeld zonodig groter.

 5. De tekst invoeren
  Klik op de A in de linkerkolom. Linksboven wordt nu een menu geopend met lettertypes. Kies hier het gewenste lettertype. Kies ook de lettergrootte. Klik in het vlak en typ de tekst. Je kan ook de tekst selecteren, en een ander lettertype kiezen. Vet en cursief zijn te maken door de tekst te selecteren en op Ctrl-b of Ctrl-i te drukken.

  sticker maken 2

 6. De tekstkleur aanpassen
  Selecteer de tekst die je een andere kleur wil geven. Klik links onderaan op de zwarte balk achter Fill. Er opent een menu waarin de kleur van letters kan worden aangegeven. In het tabblad Stroke paint kan zonodig een lijn om de letters worden gemaakt. De dikte van de lijn is te wijzigen via het tabblad Stroke style.

  sticker maken 3

 7. Achtergrond kleur van de sticker
  Ga naar File - Document properties en klik bij General op het balkje bij Background. Er opent een venster waarin de achtergrondkleur gekozen kan worden. Kies de gewenste kleur en zet de waarde in de onderste transparante balk op 255 (in CMYK).

  sticker maken 4

 8. Opslaan van de sticker als EPS
  Klik op File - Save As om de sticker op te slaan. Geef een naam, en wijs een map aan waarin de sticker wordt opgeslagen. Kies Encapsulated Postscript in de lijst onderaan. In dit formaat kan de sticker aangeleverd worden aan - bijvoorbeeld - drukkerijen. Als er aanleverspecificaties bekend zijn, houdt hier dan rekening mee. Het is ook mogelijk om de sticker op te slaan als PDF.

  sticker maken 5

 9. Lettertypen opslaan als Outlines (lettercontouren)
  Er opent een klein venster waarin Convert texts to paths is aangevinkt. Dit wil zeggen dat de letters worden omgezet in lettercontouren. Het lettertype zit dan ín het bestand: het hoeft niet meegestuurd te worden als de sticker wordt aangeleverd aan - bijvoorbeeld - een drukker.

  logo ontwerpen 7

 10. PMS kleuren
  Soms wordt gevraagd om de kleuren op te geven in PMS (Pantone kleuren). Dit zijn gestandaardiseerde kleuren, waarbij elke kleur een eigen nummer heeft.

  Overzicht van Pantone kleuren downloaden: PMS kleuren (PDF).
  Let op: de kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van de gedrukte kleuren. Als de kleur exact moet zijn kun je het juiste PMS nummer uitzoeken in een kleurenwaaier bij de drukkerij.