Drivers installeren

harde schijf opruimen
In Windows zijn de meeste drivers standaard aanwezig. Toch komt het bij het aansluiten van nieuwe hardware voor dat een driver door Windows niet gevonden wordt. Dan kun je een driver handmatig installeren.


Windows beschikt over een grote database met stuurprogramma's (drivers). Bij het aansluiten van nieuwe hardware wordt meestal automatisch de juiste driver gevonden. Als Windows de driver niet aan boord heeft - en dus het apparaat niet kan installeren - wordt dit aangegeven in Apparaatbeheer.

Kijk voor het updaten van drivers op: Drivers updaten

Controleren van de drivers in Apparaatbeheer

  In Windows 10:
 1. Klik op het vergrootglas in de taakbalk en typ in: Apparaat. Klik op Apparaatbeheer.
 2. Het venster Apparaatbeheer wordt geopend.
 3. Als er een geel uitroepteken bij een apparaat staat ontbreekt de driver.
  In Windows 8 en 7 :
 1. Klik op Windows - Break (Op de Windows-toets staat het Windows logo, de Break-toets is gecombineerd met de Pause-toets).
 2. Klik in het linkervenster op Apparaatbeheer.
 3. Het venster Apparaatbeheer wordt geopend.
 4. Als er een geel uitroepteken bij een apparaat staat ontbreekt de driver.

Nieuwe driver installeren in Windows 10

 1. Installeren van een CD/DVD: start de installatieschijf en volg de instructies. Wees terughoudend met het installeren van extra software die wordt aangeboden: vaak heb je die niet nodig.
 2. Of: download de driver vanaf de website van de fabrikant. Meer info: Drivers updaten
 3. Pak de bestanden zonodig uit. Meer info: Zip-bestanden openen
 4. Kijk of er een readme.txt bij de bestanden zit, en volg de instructies op.
Geen readme.txt?
 1. Sluit andere programma's af.
 2. Klik op het bestand setup.exe of install.exe
 3. Volg de instructies.
Geen setup.exe of install.exe?
 1. Zet het bestand in een map, bijvoorbeeld C:\windows\system32. Onthoud deze map.
 2. Klik op het vergrootglas in de taakbalk en typ in: Apparaat. Klik op Apparaatbeheer.
 3. Het venster Apparaatbeheer wordt geopend.
 4. Zoek het apparaat, en dubbelklik erop.
 5. Ga naar het tabblad Stuurprogramma.
 6. Kies: Stuurprogramma bijwerken.
 7. Geef in de Wizard de map op waar de driver staat.

Nieuwe driver installeren in Windows 8 en 7

 1. Installeren van een CD/DVD: start de installatieschijf en volg de instructies. Installeer geen extra software die wordt aangeboden: in de meeste gevallen heb je het niet nodig.
 2. Of: download de driver vanaf de website van de fabrikant. Meer info: Drivers updaten
 3. Pak de bestanden zonodig uit. Meer info: Zip-bestanden openen
 4. Kijk of er een readme.txt bij de bestanden zit, en volg de instructies op.
Geen readme.txt?
 1. Sluit andere programma's af.
 2. Klik op het bestand setup.exe of install.exe
 3. Volg de instructies.
Geen setup.exe of install.exe?
 1. Zet het bestand in een map, bijvoorbeeld C:\windows\system32. Onthoud deze map.
 2. Klik op Windows - Break (Op de Windows-toets staat het Windows logo, de Break-toets is gecombineerd met de Pause-toets).
 3. Klik in het linkervenster op Apparaatbeheer.
 4. Zoek het apparaat, en dubbelklik erop.
 5. Ga naar het tabblad Stuurprogramma.
 6. Kies: Stuurprogramma bijwerken.
 7. Geef in de Wizard de map op waar de driver staat.

Oude drivers terugzetten

Als er problemen ontstaan na het installeren van een nieuwe driver, kun je de oude terugzetten.
  Windows 10:
 1. Klik op het vergrootglas in de taakbalk en typ in: Apparaat. Klik op Apparaatbeheer.
 2. Het venster Apparaatbeheer wordt geopend.
 3. Klik op de + (plusteken) bij de categorie, en dubbelklik op het onderdeel dat niet goed werkt.
 4. Ga naar het tabblad Stuurprogramma.
 5. Klik op Vorig stuurprogramma. OK.
 6. Start de computer opnieuw op.
  Windows 8 en 7:
 1. Klik op Windows - Break (Op de Windows-toets staat het Windows logo, de Break-toets is gecombineerd met de Pause-toets).
 2. Klik in het menu links op Apparaatbeheer.
 3. Doorgaan.
 4. Klik op de + (plusteken) bij de categorie, en dubbelklik op het onderdeel dat niet goed werkt.
 5. Ga naar het tabblad Stuurprogramma.
 6. Klik op Vorig stuurprogramma. OK.
 7. Start de computer opnieuw op.