Flowchart symbolen

stroomschema symbolen

Een flowchart (stroomdiagram of stroomschema) is een schematische voorstelling van een proces. De verschillende stappen worden weergegeven door symbolen.Betekenis van flowchart symbolen

Startpunt en eindpunt

Het begin en het einde van een proces wordt aangeven met een ronde, afgeronde of ovale vorm. Gewoonlijk is er één startpunt. Er kunnen meerdere eindpunten zijn.

Kijk voor het maken van een flowchart met gratis software op: stroomschema maken


stroomschema startpunt


Taak of activiteit

Een rechthoek staat voor een taak of activiteit die moet worden uitgevoerd.
stroomschema taal


Beslissing of keuzemoment

Een ruit staat voor een moment waarop een keuze wordt gemaakt of een beslissing wordt genomen. De vervolgstappen hangen af van de uitkomst van deze keuze of beslissing.
stroomschema keuze stroomschema beslissing


stroomschema keuze
Input/output
Een parallellogram staat voor het inkomen of uitgaan van informatie. Bijvoorbeeld het ontvangen of sturen van een e-mail.

stroomschema keuze
Document
Dit symbool staat voor het aanmaken van een document. Bijvoorbeeld een formulier of rapport.

stroomschema database

Database Op dit moment in het proces worden gegevens opgeslagen in een database.

stroomschema wachten

Wachten Het proces wordt gepauzeerd.

stroomschema pagina

Naar een volgende pagina